Anketa Dark-Faire stavba roka 2016 – vyhodnotenie

Takmer tri týždne po uzavretí hlasovania v ankete Dark-Faire stavba roka 2016 môžeme slávnostne vyhlásiť výsledky. Dôvodom pre tak dlhý časový odstup bol jednoducho nedostatok času, no vzhľadom na to, že anketa je len otázkou prestíže, a nezávisí od nej osud servera ani hráčov, sme presvedčení, že toto oneskorenie nespôsobí problémy.

Do ankety bolo prihlásených 36 výtvorov spolu od 20 hráčov. Tým, ktorým po uzavretí prihlášok nebolo umožnené dodatočne sa prihlásiť, chceme pripomenúť, že problémom nebola kvalita ich stavieb. Prihlásenie po termíne bolo predmetom predchádzajúceho dohovoru.

K hlasovacej schránke pristúpilo 36 hráčov, ktorí hlasovali podľa vlastného uváženia. Je vhodné podotknúť, že nie všetci hráči využili svoje hlasy v každej kategórii. Hlasovanie v jednotlivých kategóriách dopadlo nasledovne:

Menšia stavba (spolu 33 hlasov)

Víťaz (10 hlasov):

Ancient Oak Treehut – Capitan7Titus

 

Druhé miesto (8 hlasov):

Hospoda u Draka – Olimel

Pyramída – Knedlik15

 

Väčšia stavba (spolu 31 hlasov)

Víťaz (10 hlasov):

Radnice – Olimel

 

Druhé miesto (5 hlasov):

Lava cloud (K0V0, 5 hlasov)

 

Komplex (spolu 36 hlasov)

Víťaz (9 hlasov):

Blunthill Village – Olimel

 

Druhé miesto (7 hlasov):

Imperia City – Tmazik

 

Interiér (spolu 32 hlasov)

Víťaz (13 hlasov):

Důl – Olimel

 

Druhé miesto (10 hlasov):

Nora – Robak158

 

Objekt (spolu 32 hlasov)

Víťaz (14 hlasov):

Drak – __Kaori__

 

Druhé miesto (10 hlasov):

Portál do netheru – Olimel

 

Pixel art (spolu 30 hlasov)

Víťaz (17 hlasov):

Rainbow Dash – adriano33030 & skynoxiss

 

Druhé miesto (7 hlasov):

Nyan Cat – CloeJenkinsonn

 

Tím Dark-Faire
©2013-2023 Dark-Faire.net