Castle Lividus

Staré spawn mesto, nájdeš ho vo svete (novus), momentálne už len ako pamiatku. Pre serverové účely slúžilo od sep. 2013 do feb. 2014.

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

[modula id=“3188″]

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

©2013-2023 Dark-Faire.net