Časté otázky (FAQ)

Na tejto stránke nájdeš najčastejšie otázky, ktoré bežne kladú nielen noví, ale aj zabehnutí hráči. Ak nenájdeš odpoveď na tvoj problém, kontaktuj a-tím priamo v hre, alebo e-mailom. Túto stránku ti však odporúčame prečítať vo vlastnom záujme, aby si vedel, ako to u nás funguje. Zároveň odporúčame prečítať aj základné info, pravidlá a hráčske príkazy.

Ako sa dostanem do prírody?

Celý svet je dostupný pešo, no ak chceš svoje cesty urýchliť, použi náš teleport na radnici, ktorý ťa presunie na náhodné miesto vo svete. Alebo, ak je niekto ochotný prijať tvoju /tpa požiadavku, môžeš sa dostať priamo k nemu. Odporúčame usadiť sa ďaleko od spawnu a od ostatných hráčov, aby sa predišlo konfliktom kvôli územiu. Pre lepšiu orientáciu vo svete si pozri našu Dynmapu.

Ako sa robí reska (rezidencia)?

Nerobí sa. Náš server je nastavený tak, aby fungoval čo najviac ako čistý Vanilla server. Rezidencie (/region, /plotme, …), hráčom neposkytujeme, pretože to komplikuje bezstarostnosť vanilly. O svoj majetok sa ale nemusíš báť. Prípadné griefy a iné škody ti a-tím ochotne opraví a nespratníkov potrestá – máme nástroje na navrátenie všetkých zničených blokov. Pre vášnivých staviteľov s talentom a chuťou je možnosť pomoci zo strany a-tímu pri veľkých stavbách. Ak postavíš niečo skutočne veľkolepé, administrátori môžu okolo tvojej stavby založiť chránené územie a pridať na Dynmapu ikonu, aby ju “turisti” na serveri ľahšie našli. Stavba tak oficiálne prestáva byť súkromným domovom a stáva sa serverovou pamiatkou.

Je tu PvP?

PvP máme vo svete zapnuté, avšak podľa našich pravidiel je jeho zneužívanie trestné. PvP je dostupné pre tých, ktorí sa chcú biť so svojimi kamarátmi pre zábavu. Každé bezdôvodné, agresívne alebo obťažujúce napádanie iných hráčov je proti zásadám slušného správania a bude potrestané.
DARK-FAIRE NIE JE PVP SERVER.

Prečo nefungujú warpy?

Warpy sú len pre účely a-tímu, hráčom príkaz /warp nie je prístupný. Hráči majú k dispozícii možnosť uložiť si dva rôzne domovy (viac tu), prípadne využiť „zaujímavé miesta“ – miestnosť na spawne, kde sú dostupné porty na zaujímavé stavby a miesta. Pre rýchle náhodné cestovanie po svete je na radnici funkčný „Port do prírody“, ktorý je hneď naľavo od spawnpointu.

Čo znamenajú farebné mená hráčov v tabliste?

Štandardne sú všetci hráči rovnocenní, s bielym nickom. Farebné mená a tagy za menami označujú funkcie hráčov na serveri:

Zelený nick a tag„mod“ znamená moderátor. Ten dohliada na hru, na dodržiavanie pravidiel, a taktiež má za úlohu pomáhať hráčom v prípade problémov. (momentálne pozastavené)

Červený nick a tag „admin“ znamená administrátor. Je to správca a zároveň majiteľ serveru s absolútnymi právami v hre. Administátori sú len dvaja, v prípade problémov alebo otázok ich kontaktuj v hre, alebo tu na stránke, v sekcii Kontakt.

Zelenomodrý nick a hviezdička je odmenou za výhru v súťaži, hráčovi boli na týždeň udelené výnimočné privilégiá.

Šedý nick v tabliste, daný hráč je u nás podmienečne – za grief, podvádzanie, neprijateľné správanie. Pri ďalších problémoch sa takémuto hráčovi udeľuje ban.

Ako povolím prístup do truhlice kamarátovi?

Použi príkaz/cmodify NICK, pričom NICK je meno hráča pre ktorého chceš truhlicu odomknúť. Po zadaní zamykacieho príkazu vždy klikni na truhlicu. Pre úplné odomknutie všetkým hráčom použi /unlock a klik. Pre opätovné zamknutie použi /lock. Truhlice s cennými vecami neodomykaj, za obsah nezamknutých truhlíc nemôžeme ručiť.

Ak máš nového kamaráta, a potrebuješ mu povoliť prístup do všetkých tvojich truhlíc, použi najprv príkaz /lwc mode persist, ktorý aktivuje trvalé zadávanie zamykacích príkazov. Potom napíš /cmodify NICK, a už len jednoducho klikaj na všetko, do čoho potrebuje kamarát prístup. Pred dokončením napíš znova /lwc mode persist, a klikni na poslednú truhlicu. Rovnako môžeš použiť /lwc mode persist aj s inými zamykacími príkazmi. Pre celý zoznam zamykacích príkazov napíš /prikazy 3.

Kde máte “doly” (bane, lom)?

Nemáme ich. Dark-Faire poskytuje len zjednodušenú ťažbu piesku v pieskovni, ktorú nájdeš hneď za bránou spawn mesta. Aj tá je zriadená hlavne preto, aby sa nezaplavovali pláže.

Môžem si postaviť “mob-trapku”?

Áno. Momentálne to zakázané nie je, mnohí hráči majú vlastné, postavené na rôznych princípoch. Premnožovanie mobov (aj príšer, aj zvierat) je však zakázané, nielen preto, že to môže spôsobiť výpadky serveru, ale aj preto, že to obmedzuje prirodzený spawn mobov vo svete. V prípade, že to so svojím spawnovaním preženieš, bude ti farma skonfiškovaná. Farmy, založené na princípe spawnovania v tme sú u nás neefektívne, ich stavanie je zbytočné. Odporúčame farmy stavať pod zemou, keďže sú vo všeobecnosti neestetické, a narúšajú vzhľad okolia. V ende a netheri farmy nestavaj, tieto svety sa pravidelne resetujú a farma nebude nahradená.

Dáte mi veci?

Nie. Rozdávanie vecí z creativu je proti našim zásadám. Suroviny môžeš získať vo svete klasickým spôsobom (ťaženie, pestovanie a podobne, nie kradnutie) a ako hráči môžete obchodovať medzi sebou. A-tím však s hráčmi neobchoduje, ani neposkytuje žiadne predmety a materiály, s výnimkou špeciálnych projektov a skromného začiatočníckeho balíčka.

Dáte mi OP?

Nie. Status OP (operátor) majú len naši dvaja Administrátori. Ak túžiš po vyšších právach než aké majú bežní hráči, jedinou možnosťou je stať sa moderátorom. Na Dark-Faire nerobíme nábory do A-tímu, za moderátorov si vyberáme hráčov, ktorých poznáme dlhšie a považujeme ich za vhodných adeptov. Moderátorstvo u nás nie je výsada, ale zodpovednosť. Výber nových moderátorov je však dočasne pozastavený.

Prečo mám ban?

Za porušenie pravidiel. Každý hráč na našom serveri prešiel úvodom pri prvom pripojení, v rámci ktorého sa spomínajú naše pravidlá. Očakávame, že ich každý hráč prečítal a berie ich na vedomie. Ak dôjde k priestupkom, ktoré spôsobili škodu serveru alebo niektorému z našich hráčov, môže sa stať, že narušiteľovi bude na server zakázaný prístup. Zákazy udeľujeme dočasné alebo trvalé, podľa charakteru a vážnosti priestupku. Voči každému banu sa môžeš odvolať e-mailom, A-tím ti garantuje, že si tvoje odvolanie minimálne prečíta. Obzvlášť vážne priestupky (cheaty, zákerné griefy), popieranie skutočností a opakované narúšanie poriadku vedú k trvalému zákazu. Vážime si ľudí, ktorí sú ochotní priznať si chybu, zmeniť prístup, a pristúpiť na naše podmienky. Arogancia, tvrdohlavé popieranie zjavných skutočností a neochota spolupracovať ti môžu značne sťažiť fungovanie v spoločnosti, a to platí aj o Dark-Faire.

Kedy sa resetuje end / nether?

Plán je resetovať end dvakrát ročne, a nether raz ročne. Vzhľadom na to, že pri update servera na v1.13 sme porušili štandardný čas resetu, predpokladáme, že aj ďalšie resety sa budú odvíjať od vydaní nových verzií hry. Nový end, a možno aj nether, môžeme teda čakať približne v čase updatu.

 

Tím Dark-Faire
2013-2019 Dark-Faire