Pravidlá

Zoznam našich pravidiel nie je dlhý, je však povinnosťou každého hráča prečítať si ho (v hre je dostupný príkazom /pravidla). Ide nám o ochranu všetkých hráčov, vrátane teba. Naše pravidlá sú formulované ako všeobecné usmernenia, keďže vzhľadom na veľkosť Dark-Faire si môžeme dovoliť individuálny prístup pri riešení problémov. Pre lepšie porozumenie odporúčame s pravidlami prečítať aj doplňujúci text.

Správcovia servera si zároveň vyhradzujú všetky práva na úpravu pravidiel podľa potreby.


1. Rešpektuj spoluhráčov a slušnosť v hre

Na našom serveri nedelíme hráčov podľa veku, pohlavia, ani iných irelevantných kritérií z reálneho sveta. Zaujíma nás, ako sa prejavujú online voči hre a hlavne voči iným hráčom. Vyžadujeme slušnosť a ľudskosť v každom momente a nestrpíme bezdôvodné osobné útoky – či už slovom, mečom, alebo aj zemiakom.

Slušnosť však neznamená len vylúčenie vulgarizmov zo slovníka, ponížiť iného hráča sa dá aj bez vulgárnosti. Moderovanie chatu preto neošetrujeme jednoduchým slovným filtrom, ale problémové prejavy vo verejnom chate posudzujeme hlavne na základe obsahu.

V prípade, že ti niektorá z vyššie uvedených zásad bráni využiť svoje právo na slobodný prejav vo verejnom chate, odporúčame využiť súkromné správy alebo kanály (príkaz /ch). Verejný chat máme len jeden a jeho správne používanie je vecou charakteru a vzájomnej tolerancie. Ak ti prekáža konkrétny hráč, najjednoduchšie riešenie je použiť príkaz /ignore.


2. Negriefuj, nekradni, s PvP nekaz hru ostatným hráčom

PvP je zábava. Určite to však zábava nebude, ak bude niekto sústavne brániť pokojnému priebehu tvojej hry. PvP je síce vo svete zapnuté, no povolené len v prípadoch, že s tým súhlasia obaja zúčastnení. Dark-Faire NIE JE PVP SERVER.

Snažíme sa, aby čas a energia, ktoré hráči venujú budovaniu svojho obydlia a inventáru, neboli zmarené inými hráčmi. Preto každý blok, ktorý vo svete rozbiješ, je navždy podpísaný tvojím menom, preto si vždy rozmysli, čo môžeš a čo nie. Ako grief sa u nás nepočíta len krádež cenných blokov, ale akýkoľvek zásah do stavby, ktorý bude jej majiteľovi vadiť. Zadanie trestu je potom na členovi a-teamu, ktorý daný problém rieši.


3. Stavaj ďaleko od spawnu a od hráčov

Ak hľadáš konkrétny bióm, v ktorom chceš začať budovať, pozri sa našu DynMapu a urob si prehľad. Dostať sa tam môžeš pešo / loďou zo spawn ostrova, alebo náhodným teleportom, ktorý nájdeš na radnici (/spawn). Zároveň dbaj na to, aby sa na tvoje stavanie nemohol nikto sťažovať – nezasahuj do cudzích stavieb, nestavaj príliš blízko nich a všeobecne si od iných hráčov udržiavaj odstup.

Griefy riešime svedomito, avšak bez tvojej pomoci sa na ne často nepríde, preto ťa prosíme, aby si ich nahlasoval/a buď v hre cez chat, príkazom /mail, alebo e-mailom.


4. Cheaty, hacky a nepoučiteľnosť netolerujeme

Tým, že hráš na našom serveri, dávaš najavo, že si si vedomý naších pravidiel. V prípade, že ich porušíš, ti bude udelený trest v závislosti od vážnosti. Ide nám o čo najkvalitnejšiu priateľskú hru pre všetkých hráčov (vrátane teba), a teda trest neber ako šikanu, ale ako upozornenie. Pri opakovaných alebo vážnych previneniach však môžeš dostať trvalý zákaz hrania (ban na meno, prípadne aj na IP adresu).

V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že na Dark-Faire sa cez tvoj Minecraft účet pripojí niekto iný, napríklad člen rodiny alebo kamarát, a na serveri ti svojím správaním vyrobí problémy. Voči tomu je možné sa odvolať, no nečakaj, že presunutím viny na inú osobu sa zbavíš trestu. Za svoj Minecraft účet je každý zodpovedný sám.

IP ban je však liekom aj proti cheatom, hackom, glitchom, exploitom a iným neférovým praktikám. Lietanie, xray, umelé obohacovanie sa, alebo iné nepovolené výhody, sa riešia okamžitým IP banom. V záujme skvalitnenia hry pre všetkých ťa preto prosíme, aby si nahlásil nielen grieferov a zlodejov, ale aj prípadných cheaterov a hackerov.


5. Nepreháňaj to s mobfarmami a redstonom

Ak nájdeš spawner, nikto ti nebráni urobiť si z neho bitúnok. Nadobudnutie tridsiatich levelov zo zombie však niečo trvá, preto hráči často postávajú pri spawneri celé hodiny. Neuvedomujú si však, že ak sa na jednom mieste objavia stovky mobov, neprimerane to zaťažuje server a spôsobuje to oneskorenie (lag), alebo aj výpadok servera (crash). Server preto po piatich minútach nečinnosti označí hráča ako AFK (away from keyboard – mimo klávesnice), a po 30 minútach ho odpojí (kick). Obchádzanie tohto opatrenia pomocou anti-afk zariadení a auto-reconnect módov je zakázané, 30 minút považujeme za dostatočný čas pre odbehnutie od počítača.

S týmto problémom súvisia aj redstone obvody. Náš server síce zvládne slušnú záťaž, no aby sa neohrozila jeho stabilita, je zakázané stavať cyklické (opakujúce sa), a príliš komplexné obvody, či už ide o veľkú automatickú pec na železo, alebo masívny výťah z pistonov. Každé zariadenie musí mať vypínač, aby sa dalo v prípade porteby odstaviť.

V súčasnosti sú veľmi obľúbené automatické triedičky vecí, ktoré pre správne fungovanie používajú násypky (hoppery). Hráči si však neuvedomujú, ako veľmi násypky (aj neaktívne) zaťažujú procesor. Keď je však naraz online niekoľko hráčov s automatickými triedičkami, do hry vstupujú stovky, až tisíce hopperov, ktoré sú 20x za sekundu kontrolované procesorom. Spôsobuje to serverový lag a pokles TPS (počet operácií, ktoré server vykoná za sekundu, normálna hodnota je 20). Vyhni sa stavaniu automatických triedičiek a prepravných pásov z násypiek! Ak zaťažíš svoju časť sveta natoľko, že oslabí stabilitu servera, bude daná časť natrvalo vymazaná, bez možnosti náhrady.

Zároveň je absolútne neprípustné stavať systémy, ktoré sú založené na neustále sa opakujúcom vylievaní a opätovnom zbieraní vody pomocou dispenserov. Takéto systémy (najčastejšie farmy na príšery) extrémnym spôsobom zahlcujú databázu, ktorú používame na opravu griefov. Existenciu takej farmy rýchlo zistíme, spoľahlivo ju nájdeme, a okamžite znefunkčníme. Opravovanie griefov má prioritu pred hráčskymi farmami, ide o záujmy všetkých hráčov, vrátane teba.


Tím Dark-Faire
©2013-2023 Dark-Faire.net