Príkazy

Toto je zoznam príkazov, ktoré majú prístupné všetci bežní hráči. V hre ich zobrazíš príkazom /prikazy [1-4]. V prípade, že potrebuješ pomôcť, sa môžeš obrátiť na nás alebo na hráčov priamo na serveri, prípadne využi mailový kontakt.

Teleportácia

/spawn – portne na spawn

/sethome názov_domova – nastaví domov (sú prístupné 2 domovy)

/delhome názov_domova – vymaže domov

/home názov_domova – portne na domov (/h)

/tpa nick – pošle žiadosť o teleport k hráčovi

/tpahere nick – pošle hráčovi žiadosť o teleport k sebe

/tpyes – prijme žiadosť o teleport

/tpno – odmietne žiadosť o teleport

Správy

/w nick text – pošle súkromnú správu (/m, /msg, /t)

/r text odpovie na poslednú súkromnú správu

/mail send nick text – pošle mail danému hráčovi

/mail read – zobrazí posledné prijaté maily

/mail clear – vymaže všetky maily

/ignore nick – zablokuje/povolí súkromné správy od daného hráča

Zabezpečenie

/lock – zamkne container (po napísaní príkazu kliknúť na container, containerom sa myslia truhlice, pece a podobné bloky)

/unlock – odomkne container

/cmodify nick – pridá prístup do containera danému hráčovi

/cpublic  zverejní container (nikto ho nezamkne)

/cdonation – umožní hráčom do containera len vkladať itemy, majiteľovi aj vyberať

/cpassword heslo – zamkne container na heslo

/cpersist – zapne / vypne mód pre trvalé zadávanie príkazu, napr. /lock

/cinfo – zobrazí informácie o zámku

/chopper on umožní containeru pracovať s násypníkmi zamknutými inými hráčmi, a s vozíkmi (používané výnimočne)

Ostatné

/motd – zobrazí uvítaciu správu dňa

/pomoc – zobrazí pomoc

/pravidla – zobrazí pravidlá v skrátenej forme (odporúčame prečítať aj na webe)

/prikazy  zobrazí herné príkazy

/radnica – zobrazí informácie o našej radnici na spawne

/kto – zobrazí zoznam pripojených hráčov (/who, /list)

/seen nick – zobrazí čas hráča online / offline

/afk – uvedie hráča do AFK módu (away from keyboard – mimo klávesnice), po 3 minútach nečinnosti automaticky, po 30 minútach hráča odpojí

/vote – zobrazí informácie o hlasovaní a návrhoch

 

Tím Dark-Faire
©2013-2021 Dark-Faire.net