Príkazy

Toto je zoznam príkazov, ktoré majú prístupné všetci bežní hráči. V hre ich zobrazíš príkazom /prikazy [1-4]. V prípade, že potrebuješ pomôcť, sa môžeš obrátiť na nás alebo na hráčov priamo na serveri, prípadne využi mailový kontakt.


Teleportácia

/spawn – portne na spawn

/sethome názov_domova – nastaví domov (maximálny počet 2)

/delhome názov_domova – vymaže domov

/home názov_domova – portne na domov (/h)

/tpa nick – požiada o teleport teba k hráčovi

/tpahere nick – požiada o teleport hráča k tebe

/tpyes – prijme žiadosť o teleport (/tpno – odmietne)


Správy

/w nick text – pošle súkromnú správu (/m, /msg, /t)

/r text odpovie na poslednú súkromnú správu

/mail send nick text – pošle mail danému hráčovi

/mail read – zobrazí posledné prijaté maily

/mail clear – vymaže všetky maily

/ignore nick – zablokuje/povolí súkromné správy od daného hráča

/farby  – zobrazí kódy farieb textu

/channels zobrazí pomoc k súkromným kanálom


Zabezpečenie

/lock – zamkne blok (automatické pri položení bloku)

/cremove – odstráni zámok (za odomknuté veci neručíme)

/cmodify nick – pridá/odoberie prístup danému hráčovi

/cpublic – zverejní prístup k bloku (vyberanie aj vkladanie)

/cdonation – zverejní prístup ku bloku (len vkladanie)

/cpassword heslo – zamkne container na heslo

/cinfo – zobrazí informácie o zámku (meno majiteľa)

/chopper on umožní containeru pracovať s násypníkmi zamknutými inými hráčmi, a s vozíkmi (používané výnimočne)

/cpersist – zapne/vypne mód pre trvalé zadávanie príkazu

/lwc – pre podrobný popis príkazov v hre


Ostatné

/motd – zobrazí uvítaciu správu dňa

/pomoc – zobrazí pomoc

/pravidla – zobrazí pravidlá v skrátenej forme (odporúčame prečítať aj tu na stránke)

/radnica – zobrazí informácie o našej radnici na spawne

/prikazy – zobrazí herné príkazy

/list – zobrazí zoznam pripojených hráčov (/kto, /who)

/seen nick – zobrazí, ako dlho je hráč online/offline

/afk – zapne “away from keyboard” mód (po 5 minútach nečinnosti automaticky, po 30 minútach hráča odpojí)

/vote – zobrazí hlasovacie menu


Tím Dark-Faire
©2013-2023 Dark-Faire.net