Základné info

Dark-Faire je malý, takmer čistý (Semi-Vanilla) Minecraft server s hrou v štýle priateľského survivalu a minimálnym množstvom pluginov. Ponúkame voľné stavanie a objavovanie prirodzene vygenerovaného sveta, vždy na najnovšej verzii hry. Spoločnosť ti bude robiť aktívny admin-tím a množstvo spokojných hráčov, prevažne z Česka a Slovenska. Je u nás vítaný každý hráč, ktorý bude rešpektovať naše pravidlá. Hranie je zadarmo, treba ti len originálny Minecraft účet, chuť do hry a rešpekt voči ostatným. Pre bezproblémový začiatok odporúčame novým hráčom prečítať si naše FAQ.

Správa

Server vedú administrátori gnar86 takatalvi. Ak budeš mať problém alebo otázku, na ktorú sa ti nepodarilo nájsť odpoveď, alebo hľadáš konkrétneho člena A-tímu, kontaktuj nás.

Pluginy

Server využíva niekoľko pluginov, no väčšina z nich je potrebná len na správu hry. Pre teba ako hráča sú dôležité tieto:

EssentialsX slúži na zjednodušenie ovládania príkazov, tebe ako hráčovi umožňuje predovšetkým uložiť si dva domovy dostupné príkazom, posielať offline hráčom správy, alebo si napríklad vyžiadať port na iného hráča. Zároveň sme pomocou neho vytvorili množstvo infopríkazov, vďaka ktorým máš všetky potrebné informácie dostupné priamo v hre.

CoreProtect zaznamenáva každú zmenu vo svete, preto sa odhalí každý griefer, zlodej a iní neprajníci.

Dynmap zobrazuje celý vygenerovaný svet a hráčov v ňom. Nájdeš ju tu.

LWCX, vďaka ktorému môžeš chrániť svoje veci v truhliciach a peciach.

Vote umožňuje hráčom hlasovať o trestoch pre nespratníkov, a tým zasiahnuť v prípade neprítomnosti administrátora.

Paintball síce nie je typickým pre server ako je Dark-Faire, no je súčasťou jeho histórie, preto sme sa rozhodli ho nechať hráčom k dispozícii. Slúži len na spestrenie hry, sám osebe nemá vplyv na survival. Na výber je v ňom niekoľko máp, všetky sú produktom hráčov Dark-Faire.

ChatBubbles je dekoratívny doplnok, pomocou ktorého môžeš správy zobrazovať ako text nad tvojou hlavou.

Vlastnosti a nastavenia

Kategória servera: semi-vanilla

Hoci používame pluginy, väčšinu z nich si v hre ani nevšimneš. Hra je na štýl vanilla, no z pohľadu hráčov ide len o drobné zjednodušenia (home, tpa, zamykanie truhlíc).

Online mód: zapnutý

Pre pripojenie na Dark-Faire je nutné mať originálny Minecraft účet, keďže pred každým pripojením sa tvoja identita overuje na oficiálnom Mojang serveri. Zbavili sme sa tým potreby dodatočnej registrácie a prihlasovania v hre, odvrátili hrozbu joinbotov a obchádzania banov, a zabránili pripojiť sa množstvu hráčov, ktorí by pod maskou anonymity mohli navštíviť náš svet s nekalými úmyslami.

Svet (overworld): prírodne vygenerovaný, podľa potreby postupne rozširovaný, inventár nepadá

Celý svet je generovaný prírodne, na základe starostlivo vybraného seedu. Seed nezverejňujeme. Mapa bola od otvorenia servera v marci 2016 pravidelne rozširovaná a teda stredové územia sú staršie, okrajové zase novšie. Vybrané regióny sa však snažíme regenerovať, aby sme svet nemuseli resetovať úplne, plánujeme si ho totiž ponechať čo najdlhšie. V overworlde pri smrti inventár a XP body hráčovi zostávajú.
Spawnpoint je na súradniciach x: -1215  y: 78 z: 2026, a je stredom mapy, ktorá má v súčasnosti polomer 9000 blokov (18 x 18 km).

Iné svety (nether, end): prírodne vygenerované, podľa potreby resetované, inventár padá

Nether aj end sú vygenerované prírodne vždy na aktuálnej verzii servera. V týchto svetoch inventár a XP pri smrti z hráča vypadnú, treba si teda dávať pozor. Neodporúčame v nich stavať väčšie projekty, keďže sa pravidelne resetujú. V ende nefungujú príkazy /sethome a /tpaccept, a všetky teleportačné príkazy vyžadujú niekoľkosekundové státie na mieste, preto v ňom treba pracovať opatrne. Tieto svety sú určené na objavovanie a získavanie surovín a cenností.

PvP: zapnuté

PvP je vo svete zapnuté, no je zakázané používať ho na obťažovanie alebo okrádanie hráčov. PvP je určené na priateľské účely, prípadne na ochranu pred neželanými návštevníkmi.

Ochrana majetku: garantovaná pravidlami, opravovanie pomocou pluginu CoreProtect

Na serveri nemáme plugin Residence, hráč nemôže vytvoriť ochranu na svoju stavbu. Tvoje výtvory sú chránené našimi pravidlami. Napriek tomu sa však z času na čas objaví hráč, ktorý ich nerešpektuje, a tebe tým môže spôsobiť škodu. Pre takéto prípady máme k dispozícii CoreProtect, ktorý zaznamenáva každú zmenu vo svetoch (overworld, nether, end), či už ide o položenie / zničenie bloku, premiestnenie vecí z truhlice alebo otvorenie dverí. Tak môžeme efektívne a rýchlo vrátiť zasiahnutú oblasť do stavu pred griefom, alebo nájsť detailné informácie o aktivitách nespratníkov. Pokiaľ uvidíš grief, alebo sa staneš jeho obeťou, nahlás to buď v hre, alebo nás kontaktuj mailom.

Ďalšie nastavenia

Obtiažnosť: ťažká (3)
Vykresľovacia vzdialenosť: 8 chunkov
Výbuchy creeperov: ničia len entity
Výbuchy TNT: ničia všetko
Výbuchy wither bossa: ničia všetko
Výbuchy ghastov: ničia všetko
Šírenie ohňa
: vypnuté
Krádeže endermanov: zapnuté
Rozbíjanie dverí: zombie rozbije aj zamknuté dvere

Auto-AFK: po 3 minútach nečinnosti
Auto-kick: po 30 minútach nečinnosti

Port do sveta a všetky potrebné informácie nájdeš na prízemí radnice, kde je umiestnený spawnpoint, dostupný príkazom /spawn. Zoznam zariadení na radnici zobrazíš príkazom /radnica.

Tím Dark-Faire
2013-2019 Dark-Faire